Povećajte konkurentnost i otpornost MSP-ova korištenjem digitalnih tehnologija
Kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost osigurana su sredstva za financiranje razvoja poduzetništva i bespovratna sredstva za digitalizaciju malih i srednjih poduzeća (MSP) u vrijednosti od 300 milijuna kn. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i HAMAG-BICRO nositelji su ovog Poziva.
Želja nacionalnih tijela s ovim Pozivom jest digitalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj putem ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili poboljšanja postojećih poslovnih procesa i proizvodnih postupaka te podršku inicijativa istraživanja i razvoja kroz pilot projekte digitalnih tehnologija i rješenja.
Neposredni cilj investicije je povećati razinu digitalne zrelosti MSP-ova koje će biti obuhvaćen ovim programom te u konačnici povećati konkurentnost i otpornost obuhvaćenih MSP-ova korištenjem digitalnih tehnologija.
Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera ovisno o potrebama MSP-ova.

Zašto A1

 • Iskustvo sa provedbom drugih tipova natječaja za bespovratna sredstva na nivou Europske Unije i nacionalnih inicijativa.
 • A1 Profesionalne usluge osmišljene su i kreirane da pomognu artikulirati vaše poslovne potrebe te definirati, dizajnirati, implementirati i pokrenuti vaše inicijative s lakoćom. One idu u smjeru adresiranja specifičnih poslovnih potreba kroz područja cijelog životnog ciklusa. Od savjetodavnih usluga, razvoja, prilagodbe i implementacije rješenja i procesa do upravljanja i podrške u operativnoj eksploataciji, bilo da se radi o kratkoročnim ili srednjoročnim inicijativama te dugoročnim unaprjeđivanjem ili transformacijom modela poslovanja. Eksperti A1 i partnerskog ekosustava zajednički vam pružaju sveobuhvatan portfelj E2E usluga u cilju podrške uspješnosti vašeg poslovanja.
 • Kreiramo i prilagođavamo usluge i rješenja vodeći računa o korisničkim specifičnim zahtjevima bilo da se radi o kratkoročnim inicijativama, srednjoročnim unaprjeđivanjem ili dugoročno transformacijom modela poslovanja.
 • Profesionalni servisi idealna su usluga za vas ako nemate vlastiti IT odjel i stručnjake ili se maksimalno želite posvetiti svome temeljnom poslovanju. Usluga se sastoji od niza aktivnosti A1 stručnjaka, koje vam omogućuju nesmetan rad IT i telekom infrastrukture, opreme i usluga.

Prijavitelji

 • Ciljna populacija ovog ulaganja su MSP-ovi (malo i srednje poduzetništvo) koji žele razviti digitalni poslovni model, ojačati vlastite kapacitete za digitalizaciju i digitalnu transformaciju ili poboljšati svoju kibernetičku sigurnost te pokrenuti razvoje projekte kroz pilotiranje rješenja.
 • MSP-ovi moraju tijekom prijavljivanja objasniti problem koji pokušavaju riješiti i opisati stanje digitalne zrelosti svojeg sustava
 • MSP može iskoristiti najviše dvije vrste vaučera po pozivu
 • MSP koje primaju potporu u okviru ove mjere će trebati dokazati da neće koristiti sredstva za povećanje emisija stakleničkih plinova ako ulažu u kapacitete servera ili bilo koju drugu vrstu opreme koja troši veće količine energije
 • Potpore će se dodijeliti samo financijski održivim MSP-ovima

Status poziva

 • Otvoren
 • Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.03.24, 11:00
 • Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.03.24, 17:00

Vaučer za digitalni marketing

Svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skla ...
Više informacija

Vaučer za kibernetičku otpornost

Svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.
Više informacija

Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

Ovaj vaučer podržava istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proiz ...
Više informacija