Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu politike Europske unije u zemljama članicama. Sukladno određenim pravilima i procedurama, korisnicima se sufinanciraju projekti koji trebaju pridonijeti postizanju ključnih javnih politika EU. Europska sredstva dodjeljuju se u sedmogodišnjim financijskim razdobljima te smo trenutno u financijskom razdoblju 2021.-2027. U navedenom razdoblju Republici Hrvatskoj na raspolaganju je više od 25 milijardi eura iz dva izvora: Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) i EU sljedeće generacije (NGEU).

Vaučeri za digitalizaciju MSP-ova

Povećajte konkurentnost i otpornost MSP-ova korištenjem digitalnih tehnologija
Više informacija